Emma Thyberg

Legitimerad Psykolog 
 

IRL eller Videosamtal 

När du mår dåligtDet finns många olika situationer i livet som kan påverka livsglädjen och synen på Dig själv och leda till depressiva och ångestrelaterade tillstånd. Detta gäller både barn och vuxna. Men det finns hjälp att få. 

Psykologisk behandling är något man kan använda sig av vid olika tillstånd såsom:
depression, ångestproblematik, svåra livssituationer, relationsproblem, svårigheter i föräldraskapet, sorg och kriser av olika slag.

Du kan även vilja lära känna Dig själv bättre och förstå Dina mönster. 

Metoder: Hur kan jag få hjälp att må bättre? De metoder Jag använder mig av är vetenskapligt förankrade.

Jag har utbildning i: 

- PDT - psykodynamisk terapi,

- Ego State-terapi, en terapiform där man identifierar de olika delarna inom en individ som är viktiga för att förstå dennes livssituation, och knyter ihop historien och nuet, samt hjälper individens inre att läka och fungera mer harmoniskt. Ego-state kan användas både vid mindre livsproblem men även vid trauma. 

- IPT - interpersonell terapi , som är en individuell, relationsorienterad terapiform. 

- KBT- kognitiv beteendeterapi,

I arbetet hittar vi tillsammans fram till vilken/vilka metoder som upplevs mest verkningsfulla och meningsfulla för Dig. Samtliga terapiformer kan anpassas med barnperspektiv och för föräldrastöd. 

Ibland behöver man hjälp att hantera livet här och nu, och ibland kan det mer handla om den historia man bär med sig och hur den påverkat det liv man lever. Ofta kan det handla om båda delarna. 

Om Barn 

Ibland märker vi vuxna att barn mår dåligt. I skolan kan det visa sig på olika sätt: i form av utagerande av olika slag, i form av hemmasittande, i form av ont i kroppen, att man har svårt att hänga med i skolarbetet eller på andra sätt. 
Orsakerna kan även de vara väldigt olika- alltifrån mobbing, besvärligt i relationerna till viktiga personer till kognitiva svårigheter med skolarbetet. 


Psykologen kan vara en del när skolan har frågetecken om ett barns mående/funktion. 
Ibland behöver man göra en så kallad
”basutredning” för att förstå mer om barnet och vad det är som blir svårt/påverkar barnets beteende. 

Det innebär dels kognitiv testning med olika psykologtester dels behöver man intervjua både barn och föräldrar samt berörda pedagoger. 
Ibland räcker detta och ibland behöver man remittera vidare till andra vårdinstanser. 

Till dig som är förälder 

Att bli och vara förälder kan ha många sidor.
Det kan vara härligt och underbart men också vara svårt att veta hur man skall hantera relationen till sitt barn för att det skall bli så bra som möjligt. 

Olika saker kan påverka situationen och barnets mående såsom barnets ålder, era temperament, barnets situation med vänner eller i skolan men också svåra upplevelser som till exempel skilsmässa, våld eller sjukdom i familjen. 

Människan är en relationell varelse och som sådan påverkar/påverkas vi av varandra. Oavsett ålder. I föräldrastöd får Du möjlighet att tillsammans med mig titta på Er situation både utifrån Ditt barn men också utifrån Dig/Er som föräldrar och den situation just Ni befinner er i. 

Om MigJag är legitimerad psykolog sedan 2008. Jag  har lång erfarenhet av arbete med barn och unga både i barn- och ungdomspsykiatri men också i somatisk verksamhet. 

Jag har även arbetat med vuxna både i rollen som föräldrar men också i individuella samtal. 

Mitt fokus är alltid att det ska kännas tryggt att komma med hela sin person till samtalen både för patient men också för anhöriga.